Putno zdravstveno osiguranje

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu

Pruža naknadu troškova nastalu tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Zdrava lica čije je stalno mesto boravka u Srbiji.

Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo.
Osiguranje se može zaključiti kao:

 • individualno:
  • – poslovne i turističke multi vize
  • – tranzitne multi vize
 • porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti ),
 • grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe).

Kada nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira CORIS – Beograd i prijavi podatke iz svoje polise osiguranja, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen. Ako je neophodno bolničko lečenje, osiguranik je obavezan da odmah obavesti alarmni centar CORIS – Beograd ili CORIS u zemlji gde se osigurani slučaj desio.

Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

 • od visine ugovorene sume osiguranja
 • od načina zaključenja osiguranja
 • starosti osiguranika
 • od trajanja putovanja
 • od proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike
SVE ZEMLJE EVROPSKE UNIJE + TURSKA + RUSIJA + EGIPAT + TUNIS
Broj dana boravka INDIVIDUALNO
STAROST OSIGURANIKA – GODINE
0-18 18-70 70 +
5 334 502 901
6-7 586 743 1657
08 – 11 659 964 1877
12 – 15 943 1384 2728
16-21 1363 1835 3988
23-31 1709 2539 5027
32-62 2990 4460 8870
63-92 4250 6350 12650
93-181 5300 7925 15800
182-270 10550 15800 31550
271-365 15800 23675 47300
BR.DANA BORAVKA PORODIČNA TARIFA
1 ODRASLA + 1 DETE 1 ODRASLA + 2 DECE 1 ODRASLA +3 I VISE 2 ODRASLI + 1 DETE 2 ODRASLI + 2 I VIŠE DETETA
4-5 743 995 1229 1205 1373
6-7 1058 1436 1814 1709 1888
 8 – 11 1373 1814 2255 2203 2623
12 – 15 1730 2308 2855 2833 3358
16-21 2360 3263 4208 3725 4670
22-31 3032 3935 4964 4513 6004
32-62 6581 8555 10761 10708 12902
63-92 9154 13354 17554 17323 19654

Ukoliko imate neko pitanje slobodno nas kontaktirajte

ADRESA
Lole Ribara 2,
35230 Ćuprija
Srbija

TELEFONI
035/ 8870 – 901
035/ 8870 – 902
035/ 8476 – 212

FAX
035/ 8870 – 903
EMAIL
cgs@cgs.rs

RADNO VREME
Pon-Pet 09h-19h
Sub 09h-14h
Ned neradna

CGS subagent