Poštovani putnici,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije (Službeni glasnik Republike Srbije br.: 63/2020) o “Ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID – 19 izazvane virusom Sars – CoV – 2”, uplaćeni novac za letnje aranžmane koji trenutno ne mogu ili neće moći da se realizuju, kao i sve ostale aranžmane  putnici će moći da iskoriste do 31.12.2021. godine za ista (ukoliko to bude moguće), ili slična putovanja, kada se steknu svi potrebni uslovi za obavljanje putovanja. Ukoliko putnik ne iskoristi Zamensko putovanje do kraja 2021. godine, ili se odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio, putnik moze podneti zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa koji će biti isplaćen u roku od 14 dana počevši nakon 01.01.2022. godine. Ovaj postupak odnosi se na sva turistička putovanja, ugovorena zaključno sa 15.03.2020. godine.

U nastavku  sledi Uredba Vlade Republike Srbije :

Uredba o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 17/19),

Vlada donosi

Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u “Službenom glasniku RS”, br. 63/2020 od 30.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način i uslovi pod kojima se može dati ponuda za korišćenje zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Organizator​​ turističkog putovanja (u daljem tekstu: organizator putovanja), može putniku da ponudi zamensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zamensko putovanje je novo turističko putovanje, kojim se zamenjuje nerealizovano turističko putovanje, koje je u celosti ili delimično uplaćeno od strane putnika, koje se realizuje na istoj ili drugoj destinaciji i čija vrednost nije niža od prodajne cene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje.

Ukoliko se zamensko putovanje realizuje na drugoj destinaciji, pre zaključenja novog ugovora o organizovanju putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik u prodaji turističkog putovanja (u daljem tekstu: posrednik), pribavlja pisanu saglasnost putnika.

Član 3.

U slučaju iz člana 2. stav 1. ove uredbe organizator putovanja putniku daje ponudu za korišćenje zamenskog putovanja, koja naročito sadrži ime i prezime putnika i iznos, koji ne može biti niži od prodajne cene ili iznosa koji je putnik uplatio za nerealizovano putovanje, datum izdavanja, period važenja ponude, kao i podatak da je za zamensko putovanje obezbeđena garancija putovanja.

Ponudu iz stava 1. ovog člana organizator putovanja daje za nerealizovano putovanje bez obzira da li je putovanje kupljeno kod organizatora putovanja ili kod posrednika.

Ponudu iz stava 1. ovog člana putniku uručuje organizator putovanja ili posrednik, preko koga je kupljeno nerealizovano turističko putovanje, u pisanoj formi neposredno ili elektronskim putem.

Član 4.

Pre realizacije zamenskog putovanja organizator putovanja, odnosno posrednik sa putnikom, na propisan način, zaključuje novi ugovor o organizovanju putovanja, uz storniranje prethodnog.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži i broj izdate garancije putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete.

Ponuda iz člana 3. stav 1. ove uredbe čini sastavni deo novog ugovora o organizovanju putovanja.

Na ugovor iz stava 1. ovog člana, u delu roka za realizaciju, kao i u delu roka za povraćaj uplaćenih sredstava, primenjuju se odredbe ove uredbe.

Član 5.

Zamensko putovanje iz člana 2. ove uredbe putnik može da iskoristi u periodu od jedne godine od dana uručenja ponude, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamensko putovanje, organizator putovanja je dužan da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Mogućnost izdavanja ponude na zamensko putovanje, pod uslovima iz ove uredbe odnosi se i​​ na izlete.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-3549/2020

U Beogradu, 30. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Print Friendly, PDF & Email

Ukoliko imate neko pitanje slobodno nas kontaktirajte

kontakt

CGS subagent