cgs-okvir

26 godina sa Vama!

Putno zdravstveno osiguranje

Osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu

Pruža naknadu troškova nastalu tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadnih bolesti ili posledica nesrećnog slučaja, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obuhvaćen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

Zdrava lica čije je stalno mesto boravka u Srbiji.

Ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju mora biti zaključen pre putovanja u inostranstvo.
Osiguranje se može zaključiti kao:

 • individualno:
  • – poslovne i turističke multi vize
  • – tranzitne multi vize
 • porodično (bračni drug i deca do18 godina starosti ),
 • grupno osiguranje (6 i više lica, sa priloženim spiskom svih članova grupe).

Kada nastupi osigurani slučaj, osiguranik je dužan da odmah kontaktira CORIS – Beograd i prijavi podatke iz svoje polise osiguranja, kao i naziv zdravstvene ustanove u koju je primljen. Ako je neophodno bolničko lečenje, osiguranik je obavezan da odmah obavesti alarmni centar CORIS – Beograd ili CORIS u zemlji gde se osigurani slučaj desio.

Visinu osiguranih suma određuju sporazumno ugovarač osiguranja i osiguravač.

 • od visine ugovorene sume osiguranja
 • od načina zaključenja osiguranja
 • starosti osiguranika
 • od trajanja putovanja
 • od proširenja osiguravajućeg pokrića na sportske rizike

SVE ZEMLJE EVROPSKE UNIJE + TURSKA + RUSIJA + EGIPAT + TUNIS

Broj dana boravkaINDIVIDUALNO
STAROST OSIGURANIKA – GODINE
0-1818-7070 +
53675561240
6-76508252300
08 – 1173210732608
12 – 15105015433799
16-21152020505563
23-31190928377018
32-6233434990x
63-9247547106x
93-18159308870x
182-2701181017690x
271-3651769026510x

BR.DANA

BORAVKA

PORODIČNA TARIFA

1 ODRASLA

+ 1 DETE

1 ODRASLA

+2 I VISE

2 ODRASLI

+ 1 DETE

2 ODRASLI

+ 2 I VIŠE DETETA

4-5830111013441530
6-71180160019102100
 8 – 111532203024602930
12 – 151931258031703750
16-212640365041605230
22-313390440050506720
32-62736595751198614450
63-9210250149501939522005

Ukoliko imate neko pitanje slobodno nas kontaktirajte

ADRESA
Lole Ribara 2,
35230 Ćuprija
Srbija

TELEFONI
035/ 8870 – 901
035/ 8870 – 902
035/ 8476 – 212

FAX
035/ 8870 – 903
EMAIL
cgs@cgs.rs

RADNO VREME
Pon-Pet 09h-19h
Sub 09h-14h
Ned neradna

CGS subagent

Print Friendly, PDF & Email